Sobotní PŘÍBĚH POTRAVIN pro širokou veřejnost

PROJDĚTE SI S VAŠIMI DĚTMI NAUČNOU STEZKU

Zveme Vás 11. června 2022 do Netluk!

Přijďte se dozvědět něco nového o rostlinné a živočišné výrobě, o zemědělské technice. Připravujeme pro Vaše děti zábavnou křížovku s malou odměnou za správně doplněnou tajenku.

Těšíme se na Vás!

veda_pozvanka_2022_verejnost    Pozvánka v PDF

mapka_11_6_2022  Mapka v PDF